Najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych rencistów, a najniższy w grupie rolników - wyliczył Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Sytuacja gospodarstw domowych w 2019 r."

"Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2019 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1498 zł i był o 17,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2018 r. niższy o 20 proc.). Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były one o 27 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. – niższe o 26,5 proc.)" - czytamy w opracowaniu GUS.

Najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych rencistów (o 7,8 proc.), z kolei najniższy w grupie rolników - o 3,5 proc. ( w ubiegłym roku odnotowano spadek o 1,5 proc.).

"Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników wpłynął przede wszystkim wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego w stosunku do roku 2018 (o 2,1 proc.). W gospodarstwach domowych emerytów odnotowano najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania (83,8 proc.), a w gospodarstwach domowych rolników – najniższy (65,7 proc.)" - stwierdził GUS.

"Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta był wyższy o 28,4 proc. niż na wsi (w 2018 r. o 29,9 proc.). Różnice te wynikały z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, jak również związane były z większą liczbą osób wchodzących w skład wiejskich gospodarstw domowych. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku wydatków gospodarstw domowych. Wydatki na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta były o 34,8 proc. wyższe niż na wsi (w 2018 r. o 34,5 proc.)" - podał GUS.

Źródło: agropolska.pl