Tarcza antykryzysowa skierowana do rolników oferowała im bardzo wiele i dawała ogromną nadzieję,  Jednak rzeczywistość okazała się dość przykra. Mowa tu o nierównym traktowaniu rolników, które stosują różne organy administracji. W niektórych przypadkach rolnicy mogą otrzymać pomoc jako przedsiębiorcy, natomiast w innych przypadkach odmawia im się takiego statusu. Z tego powodu KRIR zdecydował się zaapelować do Premiera o podjęcie zmian i wprowadzenie odpowiednich zasad i regulacji w tym zakresie. 

Mikroprzedsiębiorca dostanie pożyczkę – rolnik nie!

Liczne sygnały od rolników spowodowały, że KRIR nie mogło dłużej zwlekać i zainterweniowało w sprawie dotyczącej nierównego traktowania producentów rolnych w założeniach przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Rolnicy mieli dużo obiecane, a w ostateczności nie traktuje się ich na równi z innymi.  

Jeśli rolnik chce starać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców to właściwe organy odmawiają jej przyznania. Główną przyczyną jest fakt,  że wobec rolników nie stosuje się ustawy z dnia 6 marca 2018 r – Prawo przedsiębiorców.

Nierówne traktowanie rolników

Wykluczenie rolników budzi nie tylko wątpliwości, ale też wiele kontrowersji, ponieważ wielu rolników zatrudnia pracowników i odprowadza za nich składki do ZUS.
Co więcej, na mocy ustawy – Prawo przedsiębiorców, rolników nie pozbawiono statusu przedsiębiorców. Jak podkreśla KRIR zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt.

Nie jest to równoznaczne z tym, że rolnicy nie są przedsiębiorcami, a wykonywana przez nich działalność — nie jest działalnością gospodarczą. Wyjątek stanowi jedynie to, że rolnicy nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy odmowa to koniec?

Niektóre organy finansowe w dalszym ciągu odmawiają przyznania pomocy finansowej rolnikom w ramach tarczy antykryzysowej. Aby im pomóc,  KRIR wystosował wniosek do premiera RP z prośbą o dokonanie zmian w przepisach, tak aby rolnicy jednak mogli skorzystać ze wsparcia finansowego – na równi z  przedsiębiorcami. 

Źródło: agrofakt.pl