Spadek cen podstawowych produktów rolnych, wiąże się z  pogorszeniem sytuacji gospodarstw. Co ciekawe,  stabilizacja wartości skupu i delikatna poprawa oczekiwań producentów rolnych w zakresie opłacalności produkcji sugerują, że spadek ten nie będzie tak znaczący. Negatywnie na sektor rolny wpływa  spadek popytu spowodowany pandemią COVID-19.

Pogorszenie koniuktury w rolnictwie

Główną przyczyną ogólnego pogorszenia koniunktury w rolnictwie są przede wszystkim niższe  notowania cen żywca (trzoda chlewna, drób), które  wywołane są spadkiem zapotrzebowania w sektorze HoReCa oraz ograniczeniami w unijnym eksporcie wieprzowiny od września’20 w związku z wystąpieniem ASF w Niemczech. 

Utrzymanie ujemnej dynamiki cen ropy na światowych rynkach wpływa na ograniczenie wzrostów cen surowców oleistych oraz cen cukru. 
Co ciekawe, wyższe ceny zbóż, w połączeniu z lepszymi zbiorami w kraju, wpływają na poprawę sytuacji w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną. 

Spadki cen nie dotyczą producentów mleka – branża mleczarska dosyć łagodnie przeszła przez pierwszy etap pandemii COVID-19.

Lockdown a rolnictwo

Najprawdopodobniej, kolejne kwartały nie przyniosą pozytywnych zmian. Przewiduje się  utrzymanie ujemnej dynamiki cen produktów rolnych,z uwagi na konsekwencje drugiej fali zachorowań w UE i,związany z nią, ponowny szeroki lockdown w sektorze HoReCa.

 Warto jednak zwrócić uwagę na to , że  odporność gospodarki na drugą falę COVID-19 może być większa. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może skutkować dalszą obniżką popytu na niektóre produkty żywnościowe,w tym m.in. mięso czerwone. Na spadek cen będą wpływać również negatywne efekty ASF w Niemczech, w warunkach odbudowy światowego pogłowia świń (Chiny). 

Ceny zbóż prawdopodobnie w dalszym ciągu będą wykazywać się tendencją wzrostową. Wszystko to  z uwagi na wysoki popyt wśród największych importerów ziarna (zabezpieczanie zapasów z uwagi na COVID-19), oraz większy import Chin, mimo ograniczającego efektu większych zbiorów zbóż na świecie. 

Nie wyklucza się również utrzymania tendencji wzrostowej w sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych. Osłabienie PLN wpływa pozytywnie na konkurencyjność polskiego eksportu. Spadki cen paliw (taniejąca ropa) oraz nawozów będą łagodzić spadki opłacalności produkcji rolniczej.