Pełne wykorzystanie środków z obecnego PROW oraz prace nad planem strategicznym dotyczącym przyszłej wspólnej polityki rolnej - to główne priorytety resortu rolnictwa kierowanego przez Grzegorza Pudę.

- Jak najszybsze zakończenie wdrażań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i pełne efektywne wydatkowanie środków przewidzianych w tym programie są jednym z priorytetów ministerstwa - mówił polityk Grzegorz Puda podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, przedstawiając plany na funkcjonowanie resortu.

Polityk zwrócił uwagę na to, że chciałby,  aby więcej pieniędzy trafiło do małych i średnich gospodarstw, jednak , aby do tego doszło, potrzebne jest bardziej skuteczne wdrażania środków przez ARiMR.

Puda poinformował również, że na pierwsze półrocze 2021 r. zaplanowano wdrożenie zmian w PROW wynikających z okresu przejściowego, który prawdopodobnie obejmie lata 2021-2022. W tym czasie będzie kontynuacja rozpoczętych działań. Na ten cel będzie prawdopodobnie przeznaczone aż 3 mld euro.

Grzegorz Puda dodał również, że w okresie przejściowym zostaną utrzymane dopłaty bezpośrednie. Aktualnie w Polsce jest stosowanych 18 rodzajów płatności. Pojawią się też uproszczenia dla mniejszych  gospodarstw. Zmienią się też płatności do powierzchni uprawy pomidorów.

Grzegorz Puda powiedział, że ministerstwo opracowuje już plan strategiczny do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Nowa WPR kładzie duży nacisk na tzw. "zieloną architekturę", czyli Zielony Ład ustanawiając system wymogów i zachęt. Ekoschemat mają stanowić 20 proc. płatności bezpośrednich, będą zmierzać do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.

Powiedział, że są wstępne propozycje działań, które mają realizować wiele celów. Trwają m.in. prace nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, również dotyczących ekologicznego rolnictwa.

-Ekoschematy mają zwiększyć bioróżnorodność, poprawić jakość gleby, ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa czy przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. Rozważa się wdrożenie takich praktyk jak obszary z roślinami miododajnymi, zimowe pożytki dla ptaków, zielone ścierniska, międzyplony ozime, wsiewki polne - tłumaczył Puda.

Minister Grzegorz Puda zauważył także, że KE stawia na rozwój rolnictwa ekologicznego. 

- Trwają prace nad kształtem przyszłego wsparcia do upraw prowadzonych metodami ekologicznymi. W jego ramach przewiduje się uwzględnienie zmian, które podniosą jego atrakcyjność dla rolników, jeżeli chodzi o premie za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, czy możliwość uproszczonej płatności dla małych gospodarstw i wyższe stawki płatności do hektara - poinformował Puda.

Zwrócił również uwagę na szacunki, że do 2030 r. obszar upraw ekologicznych ma wynieść 25 proc. użytków rolnych.

Istotną rolę odegra również dobrostan zwierząt - będzie kontynuowanie wsparcia w ramach obecnego PROW, czyli dopłaty dla krów mlecznych, świń i owiec (od 2021 r.). Możliwe jest również poszerzanie o drób, bydło opasowe i konie.

- Jeżeli chodzi o małe gospodarstwa to w ramach przyszłej WPR chcemy, aby było uproszczenie ich rozliczania, bo mają mniejsze działki, ale mają większą bioróżnorodność i stosują mniej środków chemicznych - podkreślił szef resortu, zaznaczając również, że przewiduje się dla nich zniesienie obowiązku stosowania niektórych norm, a także dodatkowe płatności.

Minister w trakcie wystąpienia podkreślał, jak ogromne znaczenie ma jakość żywności.  Projektowane są trzy systemy: aktywizowanie zainteresowania produkcją w ramach systemów jakości żywności, uczestnictwo rolników w tych systemach (zwrot za certyfikowanie) i promowanie żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości.

Puda wskazał również,  że ministerstwo współpracuje z innymi ministerstwami, w celu łagodzenia skutków pandemii czy brexitu.

Inne działania, którymi zajmuje się resort, to m.in. współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo żywności, akcja "kupuj świadomie", gospodarka wodno-ściekowa, turystyka wiejska. A w ramach cyfryzacji trwają prace nad systemem e-usług dla rolnika.

Grzegorz Puda zapowiedział, że będzie  również prowadzony dialog z rolnikami w ramach "Porozumienia Rolniczego", na wsi będzie realizowana polityka senioralna oraz planowana jest dalsza pomoc dla kół gospodyń wiejskich.


Źródło: agropolska.pl