Badania prowadzone przez naukowców z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wskazują na to, że wykryty w Polsce szczep wirusa H5N8 nie jest groźny dla ludzi i nie zagraża zdrowiu publicznemu.

Naukowcy z PIWet PIB w Puławach potwierdzają, że analiza całego genomu szczepu wirusa grypy H5N8 wykrytego w Polsce wskazuje na jego wysoki stopień podobieństwa do szczepów wirusa HPAI H5N8 występujących aktualnie w Europie, co wskazuje na ich wspólne pochodzenie i brak zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Badania dotyczące identyfikacji molekularnych markerów zagrożenia zdrowia człowieka nie wykazały, aby wykryty w kraju wirus H5N8 cechował się zwiększoną zakaźnością oraz patogennością dla ludzi i pod tym względem nie różni się od innych wirusów wykrywanych obecnie na terenie Europy.
Uzyskane wyniki nie pozwalają jednak na precyzyjne określenie obszaru geograficznego, z którego wirus trafił do Polski, ponieważ identyczny poziom podobieństwa genetycznego występuje zarówno w sekwencjach wirusów wykrytych w państwach leżących na zachód od Polski (tzn. w Niemczech, Danii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii), jak również na wschód od naszego kraju – na przykład w Rosji.

Biorąc pod uwagę liczne przypadki zakażeń u ptaków dzikich w Europie, należy je uznać za najbardziej prawdopodobny wektor wprowadzenia wirusa do Polski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że aktualna sytuacja nie ma związku z epidemią HPAI H5N8 w Europie w sezonie 2019/2020.Źródło: MRiRW