Pojawienie się w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków sieje spustoszenie w gospodarstwach utrzymujących drób. Wszelkiego rodzaju ptactwo jest teraz wysoce zagrożone. Wirus HPAI ma jednak nie tylko bezpośredni wpływ na gospodarstwa i ptaki żyjące na wolności, ale również na całą gospodarkę.

Ptasia grypa – restrykcje 

Wraz z powtórnym pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków na Polskę nałożono ograniczenia. Obecnie ograniczenia importowe (w różnym stopniu) naniosły na Polskę aż 24 kraje. Część z nich odnosi się jedynie do rejonu występowania wirusa, inne dotyczą całej Polski. Większość dotyczy zakazu wywozu mięsa drobionego oraz produktów drobiowych, piskląt jednodniowych oraz jaj wylęgowych.

Restrykcje w 2021 roku:

- informacja z 5 stycznia 2021 roku - tymczasowy zakazu importu pochodzącego z woj. mazowieckiego mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych do Arabii Saudyjskiej,

- informacja z 7 stycznia 2021 roku - zakaz importu na rynek Filipin ptactwa domowego i dzikiego oraz produktów z nich pozyskanych, w tym mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych i nasienia z całego terytorium Polski,

- informacja z 19 stycznia 2021 roku - zakazu importu i przewozów tranzytowych na teren Republiki Namibii żywego drobiu, ptaków, surowych produktów drobiowych, żywego strusia oraz surowych produktów ze strusia,

- informacja z 28 stycznia 2021 roku – zakaz importu na teren Azerbejdżanu żywego drobiu, produktów pochodzących z drobiu oraz wyrobów mięsnych drobiowych,

- informacja z 17 lutego 2021 roku - zakazu importu nieprzetworzonego mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również nieprzetworzonych jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych z całego terytorium Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

- informacja z 26 lutego 2021 roku – 26 powiatów objętych zakazem importu na terytorium Hongkongu.

Hongkong jako jeden z pierwszych nałożył graniczenia importowe na Polskę, ale dotyczyły one rejonizacji na poziomie powiatu, dlatego też informacje z Hongkongu napływały w miarę pojawiania się kolejnych ognisk HPAI.

Restrykcje marzec 2021 

15 marca Bośnia i Hercegowina wprowadziła zakaz importu dla ośmiu województw (dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie).

Zakaz dotyczy następujących towarów:

•żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;

•piskląt jednodniowych;

•jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;

•zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;

•świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;

•produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;

•innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;

•niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.

Zakaz nie dotyczy następujących towarów:

•hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;

•produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;

•produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;

•piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
Źródło: wir.org.pl