Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu środowiska w sprawie zmian do przepisów dotyczących ochrony przyrody. W prośbie tej chodzi przede wszystkim o danie rolnikom możliwości ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez ptaki objęte ochroną. Przeczytaj, by dowiedzieć się, czy jest choćby cień szansy na zmianę przepisów.

Resort środowiska w komentarzu na wniosek samorządu rolniczego przypomniał, że Skarb Państwa odpowiada już za szkody spowodowane przez zwierzęta. Między innymi są to szkody spowodowane przez takie zwierzęta jak:

•żubry
•rysie
•niedźwiedzie
•bobry
•wilki

Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność ta nie obejmuje w żadnym wypadku utraconych korzyści, a  jedynie ogranicza się  do szkody rzeczywistej, którą należy obowiązkowo wykazać.

Szkody wyrządzone przez ptaki chronione

Aby uzyskać pomoc, najpierw należy udowodnić, że straty te zostały wyrządzone przez zwierzęta. Jeśli chodzi o straty, do których przyczyniły się właśnie ptaki chronione, jest to niezwykle trudne. Utrudnieniem może być na przykład pogoda, a dokładniej opady. W bardzo wielu przypadkach trudność stanowiłoby również określenie gatunku, który wyrządził szkody. Głównie z uwagi na częstą rotację stad, a także obecność gatunków na żerujących zasiewach.

Inna forma wsparcia

Ministerstwo Środowiska  zwraca uwagę na to, że pewną formą wsparcia jest zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków.

Ministerstwo Środowiska zapewnia również, że problem negatywnego działania ptaków chronionych na rolnictwo jest bardzo istotny. Dlatego też, kwestia dotycząca szkód spowodowanych przez ptaki chronione trafi do analizy i do dokładnej oceny.Źródło: agrofakt.pl