Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych i koniec z łańcuchami dla psów - zapowiada Michał Moskal, szef Forum Młodych PiS, najnowszy projekt dotyczący ochrony zwierząt.  Partia polityczna planuje wprowadzenie nowych zasad, które mają poprawić byt zwierząt.

- W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt. Jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie - oświadczył we wtorek Jarosław Kaczyński, prezes rządzącej partii.

Omawiając główne założenia projektu Moskal wskazał na tzw. piątkę dla zwierząt. Tłumaczył, że partii chodzi o "humanitarne traktowanie, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, precyzyjne prawo, większą ochronę, bezpieczne schroniska oraz koniec z łańcuchami".

- Chcemy pokazać, że miarą naszego człowieczeństwa, jest to, w jaki sposób traktujemy zwierzęta. Chcemy zaimplementować rozwiązania, które funkcjonują chociażby w Austrii, Wielkiej Brytanii czy Chorwacji, i dlatego chcemy zakazać hodowli zwierząt futerkowych – oświadczył polityk.

Dodał również, że inicjatorzy projektu mają w najbliższych planach także ograniczenie uboju rytualnego w Polsce. 

- Na mocy ustawy, którą przygotowaliśmy będzie się odbywać wyłącznie w takim zakresie, jaki jest potrzebny na potrzeby związków wyznaniowych – poinformował polityk PiS.

Polityk wskazał również jak ważna jest kontrola społeczna ochrony zwierząt, czyli "zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt".

- Kolejnym punktem jest precyzyjne prawo i większa ochrona. Chcemy wprowadzić częstsze kontrole dla schronisk, a inspekcji weterynaryjnej nadać prawo do nakładania mandatów i zakończyć w ten sposób trzymanie zwierząt w schroniskach w złych warunkach - zapowiedział szef młodzieżówki.

W opinii szefa młodzieżówki PiS chce także doprowadzić do tego, żeby zaprzestać praktykom wykorzystywania zwierząt na arenach cyrkowych, gdzie dla rozrywki widzów zwierzęta narażone są  na wiele negatywnych odczuć i emocji. Zwierzętom cyrkowym towarzyszy strach, stres, a niekiedy nawet ból. Co najgorsze, zwierzęta te nie zaznają wolności i bardzo często nie znają innego życia poza cyrkową sceną. Według partii, XXI-wiek to czas, kiedy pora zakończyć ten przykry proceder.

Moskal dodał również, że chodzi też o to, by schroniska dla zwierząt były o wiele bardziej  bezpieczne. 

- Na mocy nowych regulacji schroniska będą mogły być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe i organizacje pożytku publicznego – poinformował Moskal.

- Nałożymy wymóg niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii wobec osób, które prowadzą schroniska, i które w nich pracują – podkreślił, zapowiadając jednocześnie ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi.

- Zwierzęta nie będą mogły być trzymane w sposób stały na krótkich uwięziach. Będą musiały być zapewnione odpowiednie do ich rozmiarów warunki. Koniec z krótkimi łańcuchami, koniec z ciasnymi kojcami, bo uważamy, że posiadanie zwierzęcia, to również odpowiedzialność zapewnienia mu dobrych warunków bytowych – mówił z przekonaniem Moskal.

Dodał, że zaprezentowane propozycje są częścią całego programu Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, który był zapowiadany w czerwcu podczas konwencji młodzieżówki PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.


Źródło: agropolska.pl