Koronawirus w Polsce nie daje za wygraną. Klasy 1-3 od dziś wróciły do szkół, a przedszkola i żłobki działają normalnie. Sytuacja nie jest jednak na tyle stabilna, by zostawić rodziców i opiekunów bez pomocy. Istnieje możliwość, że placówki te zostaną zamknięte, a rodzice będą zobowiązani do zapewnienia dzieciom opieki.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna obowiązuje do 31 stycznia. Termin ten został wydłużony ze względu na sytuację pandemiczną w kraju.

Jak podaje Ministerstwo rolnictwa, świadczenie pieniężne przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

•dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat

•dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku, gdy "placówki są zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi".