Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż początkowo zakładano, rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje na ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zainteresowani rolnicy mogą otrzymać na ten cel nawet 100 tys. zł.

Kto może uzyskać wsparcie na ochronę wód przed azotanami?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , pomoc finansowana z PROW 2014-2020, jest skierowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami.

O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Ochrona wód przed azotanami – na co można przeznaczyć wsparcie?

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych.

W przypadku młodych rolników, także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

W jaki sposób przyznawana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji, do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. - w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników). Maksymalna kwota, jaką można otrzymać na gospodarstwo to 100 tys. zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Ich suma będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.Źródło: agropolska.pl