Rolnictwo nie pozostaje w tyle i również wykorzystuje technologię do ułatwienia i zautomatyzowania pracy. Komputery coraz częściej dostępne są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych, w halach udojowych, zarządzają również żywieniem zwierząt, maszyny rolnicze również są coraz doskonalsze, ciągniki rolnicze wyposażone w GPS i specjalne oprogramowanie służące do obsługi roli.

Programy i aplikacje przydatne rolnikom w prowadzeniu gospodarstwa:

  • 365FarmNet -to oprogramowanie do prowadzenia zautomatyzowanej i kompletnej dokumentacji wszystkich działań w gospodarstwie, co zapewnia przejrzystość procesów pracy i poniesionych kosztów, niezależnie od ilości maszyn czy wielkości gospodarstwa. Za pomocą 365FarmNet możesz zarządzać całością przedsiębiorstwa na miejscu: w polu, w oborze,jest to wersja bezpłatna-podstawowa, istnieje możliwość rozszerzenia programu o dodatkowe moduły (płatne)według własnych potrzeb. Aplikacja nie wymaga instalacji, jedynym warunkiem technicznym jest komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

•AGREGO ROLNIK - to nowoczesny program do zarządzania gospodarstwem. Wdrożenie Agrego  Rolnika umożliwia pełną ewidencję zasobów gospodarstwa, zarządzanie produkcją roślinną i zwierzęcą, automatyczne generowanie dokumentów dla ARiMR, analizę finansową produkcji, obsługę zakupów grupowych (niższe koszty), obsługę sprzedaży grupowej (wyższa cena).Wersja podstawowa która obsługuje program on-line do prowadzenia kart pola, księgi rejestracji zwierząt, oraz automatyczne generowanie formularzy IRZ jest wersją bezpłatną.

•e-stado - jest to innowacyjny system do monitoringu krów mlecznych w oparciu o inteligentną technologię biosensorową, pomaga poprawić wyniki produkcyjne i uniknąć problemów zdrowotnych w stadzie, specjalizuje się w dostarczaniu rzetelnej informacji o krowie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Godne warunki hodowlane oraz ciągła obserwacja zwierząt to obecnie podstawa, program zapewnia wykrywanie rui, monitoring stanu zdrowia krowy, wycieleń, temperatury ciała, czy standardowych aktywności. Stosując rozwiązania systemu e-stado  rolnik otrzyma bieżącą, wiarygodną informację, dotyczącą jego stada. To sprawia, że może praktycznie natychmiast reagować na nieoczekiwane sytuacje. Dzięki temu w pełni dba o dobrostan bydła.

•Programochrony.pl - jest programem, który umożliwia w ciągu kilku sekund wygenerowanie kompletnego programu ochrony roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych oraz ozdobnych na podstawie wszystkich zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin. Użytkownik otrzymuje aktualne informacje dotyczące nazwy środka, dawki zastosowania, warunków stosowania. W programie ochrony znajdują się również informacje o okresie karencji danego środka ochrony roślin, co ma  znaczenie w przypadku produktów, które trafiają na tzw. „świeży rynek”. Koszt wygenerowania dedykowanego programu ochrony wynosi 20 złotych. Cena dotyczy programy dla jednej wybranej uprawy i jest niezależna, od tego czy program zawierał będzie cały program pełnej ochrony fungicydowej, herbicydowej i insektycydowej czy też poszczególnego jej wariantu.

•Mobilne Vademecum środków ochrony roślin - jest pierwszą polską mobilną wyszukiwarką środków ochrony roślin,aktualizowana na bieżąco, zawierająca opis wszystkich zarejestrowanych na rynku polskim substancji czynnych. W sposób łatwy i intuicyjny można odszukać środek po nazwie, konkretnej uprawie, agrofagu (chorobie, chwaście czy szkodniku), rodzaju środka oraz substancji czynnej. Dodatkowo aplikacja wyświetla zarejestrowane dawki środków dla każdej z upraw oraz aktualną etykietę rejestracyjną danego produktu. W wersji testowej można korzystać z aplikacji 14 dni bez ograniczeń. Licencja Wieczysta kosztuje 429 PLN i pozwala na użytkowanie aplikacji bez ograniczeń czasowych.

•eAgronom - program dla rolników do zdalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pozwala na bezpieczne i szczegółowe zarządzanie gospodarstwem rolnym. Dzięki eAgronom są zawsze pod ręką informacje o kartach pól z interaktywnymi mapami, szybko zostanie przygotowany plan nawożenia azotem, ewidencje środków ochrony roślin i nawozów, raporty oraz można zaplanować zabiegi agrotechniczne czy budżet. Prosta obsługa programu sprzyja z korzystania z aplikacji, dzięki której nie musi być  prowadzona papierowa dokumentacja.


Źródło: wir.org.pl