Nowy program „Moja woda” daje rolnikom możliwość uzyskania aż do 5 tysięcy złotych dotacji. Otrzymane dofinansowanie obejmie przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe. 

Nie jest to pierwsza inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainwestują one aż 100 mln zł w łagodzenie skutków silnej suszy w Polsce. 

Minister Michał Kurtyka zauważył, że zmiany klimatu dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce.

- Program pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku dreszczów nawalnych - powiedział Minister Klimatu.

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie?

Dotację do 5 tys. zł będzie mógł otrzymać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Nie będzie mogła jednak przekroczyć ona więcej niż 80 procent kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dofinansowanie do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To właśnie one będą przyjmowały wnioski od właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. Nabór wniosków ruszy na początku lipca 2020 roku. 

Na co przewidywane jest wsparcie?

Wsparcie ma dotyczyć zakupu, montażu i uruchomieniu instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Na co jeszcze będzie można przeznaczyć pieniądze?

•przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej)
•zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny
• oczko wodne
•instalację rozsączającą
•elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody

Kiedy będzie realizowany program „Moja woda”? 

Program "Moja Woda" realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydanie środków do końca 2024 r.

Źródło: agropolska.pl