Osoby, które są posiadaczami profilu zaufanego lub e-dowodu, nie muszą się martwić. Jeśli z dotacji na instalacje fotowoltaiczne chce skorzystać osoba, która nie posiada powyższych udogodnień, również może złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. Wniosek elektroniczny można złożyć przez pełnomocnika.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał informację, że nowe rozwiązanie zostało przygotowane w ramach współpracy z resortem cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Czym jest program „Mój Prąd”? 

To największy w Europie program, którego celem jest finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. Budżet tego programu wynosi 1 mld zł, a oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa aż do 50 procent kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

- Nowa opcja w "Moim Prądzie" ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w programie deklarowaliśmy uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. Udało nam się wdrożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację - powiedział Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW.

Co zrobić, by skorzystać z opcji złożenia wniosku przez pełnomocnika?

Należy pobrać wzór pełnomocnictwa ze strony mojprad.gov.pl (kliknąć w zakładkę "Złóż wniosek"), wydrukować go,  a następnie podpisać. Później  załączyć w formie skanu dokumentu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Źródło: agropolska.pl