Producenci świń w cyklu otwartym, którzy do tej pory byli wykluczeni z możliwości uzyskania pomocy, teraz będą mogli otrzymać wsparcie. Minister rolnictwa uznał, że to rozwiązanie było niesprawiedliwe i teraz planuje wynagrodzić poszkodowanych tą sytuacją hodowców.

Podpisane wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie umożliwia udzielenie pomocy również producentom świń prowadzącym produkcję w cyklu otwartym -powiedział podczas konferencji Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Uznałem, że wyłączenie ze wsparcia rolników, którzy produkują świnie w cyklu otwartym, było niesprawiedliwe – powiedział Grzegorz Puda.

Pomoc dla producentów świń – kto ją dostanie?

Natychmiastowe wsparcie otrzymają producenci bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody chlewnej przy produkcji w cyklu zamkniętym, owiec, kóz, indyków rzeźnych, gęsi rzeźnych, brojlerów, jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych typu brojler i kwiatów ciętych oraz roślin ozdobnych w produkcji pod ogrzewanymi osłonami.

–  Po przeanalizowaniu wielu czynników, w tym również opinii płynących od producentów, uznaliśmy tę decyzję jako niesprawiedliwą wobec tych gospodarstw, które prowadzą produkcję w cyklu otwartym. Podpisane wczoraj przez pana premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie umożliwia pomoc również tym gospodarstwom – poinformował minister Grzegorz Puda.

Pomoc dla hodowców świń – wnioski

Zasady udzielania pomocy dla producentów świń przedstawiła uczestnicząca w konferecjii wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Renata Mantur:

– Wnioski należy składać do 20 grudnia br., w biurach powiatowych Agencji. Pomoc będzie przysługiwała tym producentom trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca br. do 15 lipca br. utrzymywali średnio dziennie co najmniej 21 świń – powiedziała wiceprezes Mantur.

Pomoc będzie wypłacana w  formie ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń:

1) 4 500 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,

2) 14 900 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,

3) 23 800 – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wypłaty dla hodowców świń – kiedy?

Hodowcy pieniądze otrzymają  w I kwartale 2021 roku.