Młodzi rolnicy, którzy planują rozpocząć samodzielne gospodarowanie, będą mogli ubiegać się aż o 150 tysięcy złotych premii! Pieniądze na start będą dla nich z pewnością sporym wsparciem w rozpoczęciu pracy na własną rękę. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze?

Osoba, która ubiega się o wniosek w dniu jego złożenia nie może mieć więcej niż  40 lat i musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma – nic straconego. Należy po prostu uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia pozytywnej decyzji.
Musi też posiadać gospodarstwo rolne (minimum 1 ha) i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o pomoc finansową.

Do czego zobowiązuje się młody rolnik?

Głównym warunkiem przyznania rolnikowi 150 tys. zł premii, jest utworzenie przez niego gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro.

Co więcej, wielkość utworzonego gospodarstwa musi być równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.  Jego maksymalna powierzchnia nie może być jednak większa niż 300 ha.

Na jakich zasadach są rozpatrywane złożone wnioski?

Wnioski o dofinansowanie zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów przełoży się na kolejność przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckie oraz łącznie dla pozostałych województw. Minimalna liczba punktów, którą należy zdobyć wynosi 8.

Jak będzie wypłacana premia?

Rolnicy premię w wysokości 150 tys. zł dostaną w dwóch ratach. Pierwsza z nich (120 tys. zł) wpłynie od razu po przyznaniu pomocy, a druga (30 tys. zł) na wniosek rolnika o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Na co rolnik może przeznaczyć premię?

Młody rolnik może sam dysponować przyznanym mu dofinansowanie. Musi jednak zrobić to zgodnie z regułami premii. Przepisy mówią, że rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub na przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w jego gospodarstwie. Uwaga! Co najmniej 70 procent tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Na co nie można przeznaczyć dofinansowania?

Otrzymanej dotacji rolnik nie ma prawa przeznaczyć na chów drobiu (wyjątek stanowi ekologiczna produkcja), a także prowadzenie plantacji roślin wieloletnich, na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Kiedy rozpocznie się i jak długo będzie trwało przyjmowanie wniosków?

Tura naboru wniosków rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.

Skąd pochodzą pieniądze?

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020.

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Wnioski składane przez młodych rolników będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Jednak na  czas trwania na terenie naszego kraju stanu epidemii koronawirusa,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca, by przekazywać je w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty. 

Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które są ustawione w placówkach terenowych Agencji, lub osobiście.


Izabela Nestioruk


Źródło: agropolska.pl