Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej poinformowała o przedłużeniu przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski mogą składać osoby zainteresowane restrukturyzacją małych gospodarstw, jak również młodzi rolnicy do 30 czerwca 2021 roku.

Kto może ubiegać się o pomoc w ramach premii dla młodego rolnika?

Osoba ubiegająca się o wsparcie musi spełniać następujące warunki:

  • wiek 18-40 lat,
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie ich w okresie 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji,
  • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej przed złożeniem wniosku,
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji rozpocznie prowadzenie gospodarstwa jako kierujący.

W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać 150 tys. zł. Pieniądze te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

Kto może ubiegać się o pomoc w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw?

O pomoc finansową może ubiegać się rolnik, który posiada gospodarstwo obejmujące minimum 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Pomoc można przeznaczyć na restrukturyzację małego gospodarstwa m.in. zakup ciągników, maszyn, urządzeń oraz  budowę, remont i modernizację budynków, które służą do produkcji rolniczej.

Rolnik ubiegający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii, która wypłacana jest w dwóch ratach - 48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).Źródło: wir.org.pl