Z powodu epidemii koronawirusa granice kraju zostały zamknięte. Wielu rolników martwiło się, że w tym roku nie będą mieć możliwości zatrudnienia pracowników sezonowych spoza granic Polski. Na szczęście, minister Ardanowski poinformował, że zespół zarządzania kryzysowego podjął decyzję dotyczącą usprawnienia przyjazdu do Polski pracowników sezonowych.
 
Na czym będzie polegał powrót pracowników sezonowych do Polski?

MRiRW oraz GIS podali wytyczne dla producentów rolnych, którzy chcą zatrudnić przy pracach cudzoziemców. Pracownicy sezonowi mogą przyjeżdżać do Polski, jednak muszą oni odbyć kwarantannę oraz stosować się do zasad w gospodarstwach. Ponadto, pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS listy osób zatrudnionych w gospodarstwie i przechodzących kwarantannę. Pracownik w okresie kwarantanny może pracować, ale nie wolno mu opuszczać gospodarstwa i musi ograniczyć kontakty z rolnikiem i jego rodziną do minimum.  

Przestrzeganie kwarantanny przez pracowników będzie nadzorować policja. W ciągu 7 dni kwarantanny może zostać przeprowadzony test na COVID-19. Jeśli będzie on ujemny to pracodawca może zwolnić pracownika z odbywania przymusowej kwarantanny.


Kto pokrywa koszt testów na COVID-19?
Rolnik opłaca testy swoim pracownikom.

 
Jak będzie wyglądała praca pracowników sezonowych?

Rolnik ma obowiązek zagwarantować pracownik środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki i środki do dezynfekcji) oraz dostęp do wody. W miejscu zakwaterowania pracowników powinna znaleźć się instrukcja dotycząca mycia rąk oraz zakładania i zdejmowania rękawiczek. Pracodawca musi również mieć termometr.

Rozpoczęcie pracy powinno być poprzedzone zapoznaniem z wytycznymi postępowania podczas epidemii oraz najważniejszymi numerami telefonów m.in. pogotowia czy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Rolnik musi w odpowiedni sposób zorganizować pracę w grupach. Ważne jest, by zadbać o różne godziny przerwy, wyznaczenie w gospodarstwie osób odpowiadających za kontakt z pracownikami zagranicznymi.


Izabela Nestioruk