W nowej wersji projektu "piątki dla zwierząt" planowane jest powołana Inspekcji Ochrony Zwierząt, która będzie zajmowała się dobrostanem zwierząt - poinformował minister rolnictwa Grzegorz Puda. Dodał również, że inspekcja ma podlegać pod MSWiA.

Puda zapytany o prace nad nowym projektem ustawy o ochronie zwierząt, mówił że trwają już nad nim prace. Ma to być projekt poselski i będzie on obejmował dwa obszary.

Pierwszy obszar ma  dotyczyć ochrony zwierząt.

 - Czyli to, co dotychczas było omawiane, dyskutowane, do czego rolnicy mogli wnosić swoje spostrzeżenia i poprawki - powiedział Grzegorz Puda.
Drugi obszar dotyczy utworzenia Inspekcji Ochrony Zwierząt.

 - To będzie nowa inspekcja, podlegająca - z tego co mi wiadomo - MSWiA. Chociażby dlatego, że to ministerstwo będzie mogło sprawować taki nadzór nad dostosowaniem prawa oraz tego, w jaki sposób prawo jest przestrzegane - powiedział.

Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie składała się z osób, które będą miały na ten temat  nie tylko wiedzę, ale też  instrumenty po to, aby tym zwierzętom, które były dotychczas w jakiś sposób źle traktowane, można było zapewnić państwowy dozór.

Grzegorz Puda sprecyzował, że chodzi o to, aby powołana inspekcja mogła dopilnowywać, a w przypadku,  gdy zwierzę jest źle traktowane czy maltretowane, będzie mogła wchodzić np. do gospodarstw inspektorzy i sprawdzać, "czy te informacje, które dobiegają z terenu, są rzeczywiście prawdziwe"

Rzecznik rządu Piotr Müller informował, że rozważane jest złożenie nowego projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt.


Źrodło: agropolska.pl