Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała  na swojej stronie internetowej informację o możliwości składania wniosków dotyczących przyznania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020.

Las z ARiMR - kto może ubiegać się o premię?

O wsparcie w przypadku obu premii mogą starać się wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020:

•złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,

•otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,

•wykonali zalesienie,

•złożyli oświadczenie o wykonaniu zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

LAS z ARiMR – nabór wniosków o premię

Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2021 roku, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja 2021 roku.

ARiMR będzie przyjmowała takie wnioski w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszona o 1 %.

Gdzie można składać wnioski?

 Wnioski można złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Jaka jest wysokość wsparcia premii pielęgnacyjnej?

Premia pielęgnacyjna jest zryczałtowaną płatnością, która przyznawana jest corocznie przez 5 lat – licząc od dnia  złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Wysokość premii mieści się w przedziale od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przed zwierzyną. Dodatkowo jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Jaka jest wysokość wsparcia premii zalesieniowej?

Premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej.
Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa - informacje

Więcej szczegółowych informacji znajduje się tutaj

Spółka ROL-WIR oferuje usługi doradcze i pomoc przy wypełnianiu wniosków. 

ul. Stanisława Moniuszki 14, Jarocin

Kontakt: 67 747 66 66 lub 574 470 720Źródło: wir.org.pl