Gminy złożyły łącznie ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę nieco ponad 5 mld zł. To pokazuje jak ogromne są potrzeby inwestycyjne na terenach popegeerowskich - poinformował Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA.

- Teren (popegeerowski - PAP), na którym przez lata brakowało inwestycji, powinien być w szczególnie wsparty - stąd idea, aby te miejsca, gdzie przez lata tych inwestycji brakowało, brakowało środków własnych na inwestycje, aby 250 mln zł zostało przekazane na byłe tereny pegeerowskie - podkreślał polityk.

Poinformował również, że aktualnie wnioski o dofinansowanie są pod oceną wojewodów. Następnie trafią do Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, która została powołana przy Prezesie Rady Ministrów.

- Nabór wniosków zostanie rozstrzygnięty tak szybko, jak to tylko będzie możliwe - zapowiedział Szefernaker i poinformował, że po tym gminy otrzymają pieniądze.

Poinformował również, że wynikiem tych działań będzie specjalnie przygotowany raport, który będzie dotyczył rodzaju inwestycji najczęściej wskazywanych przez gminy. W oparciu o ten dokument będzie prowadzona polityka rządu na terenach popegeerowskich.

Nabór wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker ogłosili 30 grudnia 2020 r. Zainteresowani mogli składać od 4 stycznia do 12 lutego.

Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych.

Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty.


Źródło: agropolska.pl