Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych. Około 600 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na najzdolniejszych i ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia w trybie stacjonarnym. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej o stypendiach pomostowych. 

To niezwykła okazja dla wielu maturzystów na kontynuowanie nauki. Program ten pozwala na zdobywanie wykształcenia bez większych obaw o środki na życie i umożliwia skupienie się na nauce, rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu  kręgów zainteresowań na przeróżnych płaszczyznach.

Czym są stypendia pomostowe?

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla przyszłych studentów pierwszego roku i studentów dalszych lat studiów. 

Kto może uzyskać stypendium pomostowe?

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce, jednocześnie pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać stypendium pomostowe?

Należy spełniać choć jeden z poniższych warunków:

•pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR
• być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
• pochodzić z rodziny wielodzietnej
• być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
• posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej

Ile wynosi pomoc finansowa?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Gdy stypendyści osiągną dobre wyniki w nauce, to mogą nadal korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. 

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie i umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Stypendia pomostowe – rekrutacja

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. 
Aplikacja do składania wniosków otwarta będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 roku, do godziny 16.00.

Dzięki programowi i Partnerom finansującym stypendia w roku akademickim 2020/21 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 tysiące różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 17 tysięcy na pierwszy rok studiów.

Partnerzy programu Stypendiów Pomostowych

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski
 Partnerami Głównymi są: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas 
Pozostali partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację osiemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł.

Program realizowany jest przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Źródło: KOWR