Dzisiaj w godzinach porannych, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie bilateralne ministra Krzysztofa Jurgiela z zastępcą sekretarza stanu Ministerstwa Rolnictwa Węgier Péterem Gál.

Rozmowy obracały się przede wszystkim wokół sektora rolniczego. Dyskutowano m.in. o reformie legislacji dotyczącej oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia, politykę ochrony specjalnych, narodowych produktów rolnych i rolno-spożywczych. Mówiono także o efektach rozporządzenia zawierającego propozycje uproszczeń aktów bazowych unijnych polityk. Ministrowie rozmawiali również o metodach zatrzymania młodych rolników na obszarach wiejskich.

– Jestem przekonany, że dzisiejsze rozmowy to kolejny ważny krok w zakresie pogłębiania bardzo dobrej współpracy między naszymi krajami – powiedział minister Jurgiel i dodał, że mając na uwadze znaczenie rolnictwa w gospodarkach Polski i Węgier oraz ożywione kontakty handlowe i polityczne między naszymi krajami, bliskość kulturową i historyczną, a także siłę głosu Węgier w UE, zabiegamy o utrzymanie dobrej współpracy w obszarze rolnictwa. Zależy nam na dobrych kontaktach zarówno dwustronnych, jak i w formule poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej.

– Liczymy na wsparcie Węgier w kwestiach, które Polska przedkłada jako wnioski w ramach unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa – dodał szef polskiego resortu rolnictwa.

Wśród krajów, do których Polska eksportuje swoje produkty rolno-spożywcze Węgry zajmują ósmą pozycję.

Eksport wspomnianych produktów w 2015 r. wyniósł 579 600 tys. EUR. Na rynek węgierski eksportujemy głównie: chleb i pieczywo cukiernicze, papierosy, czekolada, mięso wieprzowe, drobiowe, sery i twarogi, wody mineralne, przetwory owocowo-warzywne oraz ekstrakty kawy i herbaty.

W 2015 roku saldo obrotów handlowych z Węgrami było dodatnie i wyniosło 237 200 tys. EUR.

Źródło: minrol.gov.pl