Unia Europejska i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich w Unii. Mają one chronić przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Polskim chronionym oznaczeniem geograficznym będzie polska wódka.

- Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności. Ważne jest, aby chronić je na poziomie unijnym i światowym, aby zapewnić ich autentyczność i chronić ich reputację - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

- Umowa przyczyni się do tego, jak również do zacieśnienia naszych stosunków handlowych, przynosząc korzyści naszemu sektorowi rolno-spożywczemu i konsumentom po obu stronach – kontynuował.

Zdaniem Komisji Europejskiej rynek chiński ma duży potencjał rozwoju, jeśli chodzi o żywność i napoje z Europy. W 2019 r. Chiny były trzecim rynkiem dla unijnych produktów rolno-spożywczych, wartym 14,5 mld euro. Jest to również drugi z kolei rynek (9 proc. ogólnej wartości), biorąc pod uwagę wywóz z UE produktów chronionych jako oznaczenia geograficzne, między innymi win, produktów rolno-spożywczych i napojów spirytusowych.
Unijny wykaz oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w Chinach, zawiera na przykład takie produkty jak: Cava, Champagne, Feta, Irish whisky, Muenchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma i Queso Manchego.

Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego umowa zostanie oficjalnie przyjęta przez Radę. Ma wejść w życie na początku 2021 r.

„W ciągu 4 lat od tego czasu jej zakres zastosowania rozszerzy się na dalsze 175 oznaczeń geograficznych z obu stron. Nazwy będą musiały przejść tę samą procedurę zatwierdzenia, co 100 nazw już objętych umową (tzn. zostaną poddane ocenie i opublikowane w celu umożliwienia zgłaszania uwag)” – czytamy na portalu agropolska.pl

Unijne systemy jakości – obejmujące 3,3 tys. unijnych nazw zarejestrowanych jako oznaczenia geograficzne – mają na celu ochronę nazw konkretnych produktów w celu promowania ich unikalnych cech, związanych z pochodzeniem geograficznym oraz tradycyjną wiedzą specjalistyczną.

Wartość rynkowa oznaczeń geograficznych UE wynosi ok. 74,8 mld euro, z czego 6,8 proc. to żywność i napoje z UE, a ich eksport o wartości 16,9 mld euro stanowi 15,4 proc. całkowitego unijnego eksportu żywności i napojów.Źródło: agropolska.pl