Potrzebne są nowoczesne szkoły rolnicze, dobra edukacja, która będzie odpowiadała na wyzwania stojące przed sektorem rolno-spożywczym - powiedziała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa podczas wizyty w Zespole Szkół nr 4 w Nadrożu.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu im. Ziemi Dobrzyńskiej kształcą się m.in. w kierunkach: technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, agrobiznesu, ogrodnictwa czy rolnictwa, jak również technika weterynarii, architektura krajobrazu, turystyka na obszarach wiejskich oraz technika inżynierii środowiska i melioracji.

- Rolnictwo stale się rozwija, pojawia się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań związanych z technologiami satelitarnymi, z rolnictwem precyzyjnym, z technologiami big data. Żeby to wszystko wdrożyć, potrzebne nam są nowoczesne szkoły – wyraźnie podkreśliła Gembicka.

Zdaniem wiceminister, kuratela resortu rolnictwa daje przejętym placówkom szkolnym nowe możliwości. Szkoły te nawiązują bliższą współpracę z instytutami badawczymi, mają możliwość wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy z innymi szkołami  podlegającymi resortowi.

Nowoczesne szkoły rolnicze powinny przede wszystkim pełnić rolę  ośrodków edukacji rolniczej w regionie, w którym funkcjonują. To one mają  stać się jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych i społecznych, służących zwiększaniu konkurencyjności polskiego rolnictwa.


Źródło: agropolska.pl