Polska plasuje się na drugim miejscu w rankingu producentów wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W 2019 r. w kraju wyprodukowano 213 mld sztuk papierosów, z czego 80 proc. trafiło na eksport.

Fakt, że Polska jest znaczącym graczem na rynku tytoniowym, wynika z z raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, którego eksperci przewidują, że taki poziom produkcji utrzyma się również w najbliższych latach, co wynika z wysokich inwestycji branży i stabilnego eksportu.
Całkowita wartość eksportu wyrobów tytoniowych i nieprzetworzonego tytoniu w 2019 r. wyniosła 15,9 mld zł, co oznacza, że od 2010 r. wzrosła aż o 232 procent! 

Co więcej, aktualnie na każde 5 papierosów produkowanych w Polsce 4 są eksportowane. Ponad 93 procent produkcji sektora trafia na rynki UE.
Szacowane przez CASE łączne dochody podatkowe budżetu państwa z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych wyniosły w 2019 r. 28,7 mld zł.

Z kolei największą część stanowią dochody z tytułu podatku akcyzowego - około 21,7 mld zł.

Jan Hagemejer, współautor raportu "Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę", dyrektor ds. makroekonomii i handlu w CASE wskazuje, że  przeprowadzone symulacje pokazują, że potencjalne zmiany w sektorze tytoniowym mogą mieć niezwykle pozytywny wpływ polską gospodarkę. Przykładowo - wzrost popytu zagranicznego na polskie wyroby tytoniowe o 10 procent przynosi przyrost PKB o około 1,2 mld zł.
Należy jednak wskazać na negatywne zjawiska, które oddziałują na dochody podatkowe budżetu państwa.  Między innymi jest to szara strefa, czyli przemyt wyrobów nielegalnych, ich produkcja i obrót nimi. W ocenie CASE, w 2019 r. stanowiła 9,9 proc. wielkości legalnego rynku (3,31 mld zł wartości rynkowej) i odpowiadała za 2,65 mld zł utraconych wpływów budżetowych.

Badania wskazują jednak na stopniowe ograniczanie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. 
Według GUS, w 2017 r. tytoń był uprawiany w około 6,2 tys. gospodarstw rolnych, ze średnim areałem zasiewu na poziomie 2,09 ha. Jednocześnie w ponad 40 proc. z nich był uprawiany na powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Plantacje tytoniu są rozmieszczone w pięciu regionach Polski:

•lubelsko-podkarpackim
•świętokrzysko-małopolskim
•kujawsko-pomorskim
•mazurskim 
•dolnośląskim


Źródło: agropolska.pl