Fundusze naprawcze powinny być w możliwie największej części skierowane na obszary wiejskie m.in. na cel odbudowy przetwórstwa lokalnego - powiedział Janusz Wojciechowski, komisarz UE do spraw rolnictwa na debacie z członkami Komitetu Regionów. Sprawa dotyczy środków z funduszu odbudowy po koronakryzysie.

W opinii Janusza Wojciechowskiego, jeśli rolnicy będą mieli gdzie sprzedać produkty, jeżeli będziemy bardziej otwarci na lokalne rynki, będziemy premiować gospodarzy, którzy dostarczają towary do lokalnych przetwórni, a z nich świeża żywność będzie dostarczana na rynki, to "możemy osiągnąć wiele dobrego".

- To jest priorytetem KE i wieżę głęboko, że to się przyczyni do rozwoju obszarów wiejskich - zaznaczył.

Podczas debaty z samorządowcami dużo dyskutowano o digitalizacji na obszarach wiejskich. Polityk Wojciechowski deklarował, że to główny priorytet unijnej polityki i UE chce osiągnąć tu "bardzo duży postęp".

- Nie będzie innowacji w rolnictwie, na obszarach wiejskich, jeżeli tego nie poprawimy. To jest zawarte w rekomendacjach do państw członkowskich, związanych z ich planami strategicznymi, dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich – wyjaśnił polityk.

Komisarz  wyraźnie podkreślił, że Wspólna Polityka Rolna nie jest jedyną polityką adresowaną do obszarów wiejskich.

- Przypomnę tylko art. 174 Traktatu, który definiuje cele polityki spójności. Tam obszary wiejskie wymienione są na pierwszym miejscu, obok poprzemysłowych i o niekorzystnych warunkach geograficznych, czy przyrodniczych. Obszary wiejskie powinny być traktowane ze szczególną uwagą, tak mówi Traktat - mówił.
Według  Wojciechowskiego w praktyce bywa z tym różnie i możemy zaobserwować tendencję do pozostawiania wszystkiego wspólnej polityce rolnej, w związku z tym z WPR czasami są finansowane wydatki, które nie są związane z rolnictwem.

- Jeśli się np. wspiera rolników, którzy przestają być rolnikami i podejmują inną działalność, to bardzo często potrzebują wsparcia, ale nie powinno być to wsparcie ze środków rolniczych, tylko właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków polityki spójności – ocenił Wojciechowski.

Unijny komisarz podkreślił, że chce bardzo mocno podnosić tę kwestię.

- Musimy patrzeć na obszary wiejskie, widząc wszystkie możliwe polityki unijne a nie tylko Wspólną Politykę Rolną. Ona sama nie będzie w stanie sprostać tym wszystkim ogromnym wyznawaniom, które mamy na obszarach wiejskich: wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie internetowe, ucieczka młodych ludzi ze wsi. (…) Musi być pełna synergia i użycie wszystkich możliwych środków - ocenił.


Źródło: agropolska.pl