Dobre wieści dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie za 2016 r. Przed 1 grudnia br. rozdysponowane zostanie ponad 10 mld zł na zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

Trudna sytuacja na rynkach rolnych wymusiła podjęcie stosownych kroków. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Rada zgodziła się na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. w maksymalnej wysokości, tj. 70%.

Pieniądze będą wypłacane od 17 października br., dla wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich realizowanych w Polsce. Wypłatą zaliczkowych płatności objęci zostaną wszyscy rolnicy na terenie całego kraju.

Warto również wspomnieć, że 30 września 2016 r. znany będzie kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. i rozpoczną się prace legislacyjne mające na celu określenie stawek poszczególnych płatności.

Źródło: minrol.gov.pl