Wielu rolników skarży się na coraz częstsze występowanie myszy na polach uprawnych. Wielu z nich mówi, że to już prawdziwa plaga! Regionem, w którym myszy sprawiają największe problemy, jest Opolszczyzna. Aby pomóc rolnikom, IR w Opolu zwróciła się dodo PIORiN-u z pytanie o to, jakie działania zostały podjęte przeciwko gryzoniom. 

Opolski samorząd rolniczy wystosował pismo do WIORiN-u z pytaniem o to, jakie działania zostały podjęte w celu zlikwidowania plagi myszy na polach. Inspekcja nasienna odpowiedziała, że obecnie nie jest już prowadzona obserwacja dotycząca liczebności gryzoni, ponieważ nie zobowiązuje jej do tego żadna ustawa. 

Jakie preparaty przeciwko myszom zastosować?

Aktualnie w  rejestrze ŚOR dopuszczone są do sprzedaży dwa preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni polnych. Jest to:

  • Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB, które ma działanie żołądkowe, a przeznaczone jest do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych w postaci przynęty. Warto wiedzieć, że należy go stosować poza sezonem wegetacyjnym.

  • Ratron GL – podobnie jak powyższy środek ma działanie żołądkowe. To środek w formie granul, przeznaczony jest do zwalczania nornikowatych w roślinach uprawnych.

Sposoby na walkę z myszami bez użycia chemii

WIORiN zaleca, by na początku walki z myszami zastosować metody niechemiczne. Ich użycie polega na ustawieniu w miejscu żerowania gryzoni tyczek spoczynkowych o wysokości około 4 m. Pozwolą one ptakom drapieżnym przesiadywać w tym miejscu i wypatrywać gryzonie. Kolejnym sposobem na walkę z plagą myszy jest wykaszanie miedz i rowów sąsiadujących z uprawami.

WIORiN informuje również, że w tym przypadku ważna jest agrotechnika dostosowana do warunków panujących na polu. Jeżeli na polu znajduje się wiele myszy,  wtedy należy zrezygnować na polu z uproszczonych systemów uprawy. Najważniejszym powodem jest fakt, że klasyczna orka niszczy nie tylko gryzonie, ale także dużą część ich nor i gniazd. W związku z tym zalecane jest, by w miarę szybko przyorywać resztki pożniwne, aby nie mogły one być ochroną dla myszy znajdujących się na polu.

Źródło: agrofakt.pl