To już czwarty raz, gdy Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) uczestniczyła w prowadzonej pod patronatem EUROPOL-u międzynarodowej operacji Silver Axe V. To jedna z ważniejszych, a jednocześnie najbardziej prestiżowych inicjatyw, które są podejmowane w ramach walki z międzynarodowym handlem nielegalnymi środkami ochrony roślin, w którą zaangażowane są urzędy ds. ochrony roślin, organy celne i organy ścigania.

W Polsce przeprowadzono liczne działania kontrolne inspektorów PIORiN na przejściach granicznych, targowiskach, drogach, miejscach produkcji i magazynowania środków ochrony roślin, a także w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. 
Efektem tych działań jest ujawnienie, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, 70 119  kg/l nielegalnych środków ochrony roślin.

Wspomniane wyżej działania kontrolne w ramach trwającej trzy miesiące operacji prowadzone były w tym samym czasie aż w 32 państwach. 
Główny Inspektor Andrzej Chodkowski wielokrotnie podkreślał, że stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz całego środowiska. 

Nie jest to jedyny problem. Nielegalne środki ochrony roślin powodują również  olbrzymie straty gospodarcze. Według opublikowanego w czerwcu 2019 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) „Raportu o stanie naruszenia praw własności intelektualnej” („Status Report on IPR Infringement”) podrobione środki ochrony roślin i agrochemikalia są jednym z 11 kluczowych sektorów gospodarki, który przyczynia się do prawie 60 miliardów euro strat rocznie w całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska szacuje, że zasięg handlu nielegalnymi środkami ochrony roślin wynosi od 8 do 10 % rynku, natomiast według EUROPOLu, w niektórych krajach może on stanowić nawet około 25 %. 


Źródło: agronews.com.pl