Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

"Nadrzędnym celem rywalizacji jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności KGW w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym" - czytamy w komunikacie.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu prezentację i promocję aktywności gospodyń w zakresie:

•działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,

•kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,

•przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – kto może wziąć udział?

Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – etapy

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

W ramach rywalizacji wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Pierwsza Dama zachęca do udziału w konkursie poprzez specjalnie przygotowany film. Źródło: agropolska.pl