Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała , że termin składania wniosków o przyznanie pomocy na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” uległ wydłużeniu. Przeczytaj, by dowiedzieć się, do kiedy należy złożyć wniosek o pieniądze na rozwój usług rolniczych.

“Chcemy, aby jak najwięcej zainteresowanych mogło skorzystać z takiego wsparcia. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa, które już świadczą usługi na rzecz rolników, mogły rozwijać swoją działalność. Wysokość dofinansowania jakie można uzyskać to maksymalnie pół miliona złotych. Warto skorzystać z tych pieniędzy” – mówi Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” kończył się 13 stycznia. Dzięki zmianie,  zainteresowani będą mogli ubiegać się o takie wsparcie do 15 lutego 2021 roku.

Rozwój usług rolniczych – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Rozwój usług rolniczych – co można kupić?

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Zalicza się do nich m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.
Warto wiedzieć, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Dofinansowanie - gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Zainteresowani mogą również wysłać wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dofinansowanie  z tytułu programu “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” to duża szansa dla rolników. Dzięki uzyskanym środkom, mogą oni wyposażyć swoje gospodarstwa w potrzebny sprzęt, ułatwić sobie pracę korzystając z nowoczesnych technologii. Nie zwlekaj i złóż wniosek już dziś, by zyskać pieniądze i zmienić swoje gospodarstwo w miejsce marzeń. Źródło: ARiMR