Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ma wątpliwości, czy otrzymywane na stacjach paliw faktury uproszczone lub paragony fiskalne spełniające kryteria faktury uproszczonej będą honorowane w ramach zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym.

Prezes Izby Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie łódzkim wschodnim wystosował pismo do szefa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie odpowiednich działań w tej sprawie.

"W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego, niektóre stację benzynowe za zakup oleju napędowego do kwoty 450 zł wydają tzw. faktury uproszczone lub paragony fiskalne spełniające kryteria faktury uproszczonej (takie paragony zawierają m.in. NIP nabywcy), tłumacząc, że do wartości wskazanej kwoty transakcji nie mogą wydać nabywcy standardowej faktury VAT. Wątpliwość dotyczy jednak tego, czy takie dokumenty pozwolą uzyskać rolnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" - czytamy w wystąpieniu rolniczego samorządu.

Samorząd zwraca uwagę, że w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zawarte są słowa wskazujące na to, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się faktury VAT albo ich kopie.

"Choć wydaje się, że faktura uproszczona, czy paragon fiskalny zawierający numer NIP nabywcy powinny stanowić podstawę do naliczenia zwrotu podatku akcyzowego - dokumenty te w jednoznaczny sposób identyfikują bowiem nabywcę oleju napędowego - to jednak zdarzają się gminy, które przyjmują stanowisko, że wskazane dowody zakupu nie będą honorowane w procedurze naliczenia zwrotu podatku akcyzowego. Konieczne jest zatem jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii" - przekonuje IRWŁ.



Źródło: agropolska.pl