30 września 2020 roku odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, która pozwoliła na podsumowanie realizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcję „Paczka dla Powstańca Warszawskiego”, w ramach której do Powstańców Warszawskich trafią paczki z polską żywnością. Udział wziął w niej m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowski.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu. Byli to m.in.:

•Jan Józef Kasprzyk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

•płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (WOT),

•Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR,

•Marek Dereziński, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Wyjątkowym gościem konferencji była Jadwiga Przybylska-Wolf ps. „Iga” – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, która zabrała głos w imieniu powstańców i podziękowała za zaangażowanie w akcję ludzi dobrej woli.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski złożył podziękowania za zorganizowanie akcji, jest praktycznym wsparciem bohaterów walk o wolną Polskę. 
– Takie akcje pozwalają budować przekonanie, że moralne zobowiązanie, które dla nas jest imperatywem do działania, buduje wspólnotę wolnych i dumnych Polaków – powiedział Minister, podkreślając paralelę między tymi, którzy o wolną Polskę walczyli, a tymi, którzy w niej mogą żyć i produkować.

Zdaniem  Ministra Jana Józefa Kasprzyka akcja „Paczka dla Powstańca” to wyjątkowa akcja , która ma również charakter symboliczny. 

 – Polska żywność trafia do polskich powstańców, do tych, którym wolność zawdzięczamy – podkreślił. Przekazanie paczek powstańcom przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to też swoista sztafeta pokoleń –dodał.

Płk Mieczysław Gurgielewicz, mówiąc o zaangażowaniu żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w dystrybucję paczek dla powstańców, zwrócił uwagę na znaczenie osobistego kontaktu żołnierzy z bohaterami Sierpnia ’44, będącą inspiracją do dalszej wytrwałej służby dla dobra ojczyzny.
Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński podziękował producentom żywności za to, że osoby te bardzo chętnie przystąpiły do akcji. Wspomniał również, że dziś okazywanie patriotyzmu ma inny wymiar niż przed dawniej, kiedy to jego przejawem był udział w Powstaniu Warszawskim i walka z wrogiem. 

 – Dziś wystarczy, że pójdziemy do sklepu i kupimy polskie produkty, które pochodzą od polskich rolników. Taką gwarancją pochodzenia jest znak PRODUKT POLSKI – powiedział Dyrektor Wroński, jednocześnie kierując do powstańców wszelkie wyrazy wdzięczności za to, że dziś w wolnym kraju możemy wytwarzać żywność, na której producenci mogą zamieszczać biało-czerwony znak PRODUKT POLSKI.

Z kolei w imieniu producentów wypowiedział się Marek Dereziński z Zarządu KSC S.A., jednego z głównych partnerów akcji. Wyraźnie podkreślił, ze dla wytwórców żywności udział w projekcie jest niezwykłym honorem.

Każda z paczek przekazywanych powstańcom przez żołnierzy WOT zawiera wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI wytworzone w kraju z użyciem rodzimych surowców. 

Artykuły – łącznie ok. 18 800 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności jako wyraz nieocenionej wdzięczności, szacunku i  jako symbol pomocy.


Źródło: agronews.com.pl