Do 11 września trwają otwarte konsultacje publiczne w sprawie polityki promocyjnej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie polityki promocyjnej Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje oraz ankieta dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Należy pamiętać, że ostateczny termin wypełnienia ankiety w ramach ewaluacji polityki promocyjnej UE upływa 11 września 2020 r.

Konsultacje publiczne to element prowadzonej przez KE ewaluacji polityki Unii Europejskiej w zakresie promocji produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rynkach krajów trzecich.

Ich głównym celem jest uzyskanie informacji od zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat oddziaływania unijnej polityki promocyjnej.
Odpowiedzi zgromadzone w ramach konsultacji publicznych stanowić będą niezwykle cenny wkład w sprawozdanie składane przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.


Źródło: agronews.com.pl