ARiMR udostępni 7 października środki, dzięki którym możliwy jest zakup użytków rolnych wraz z dopłatą do kredytów. Pieniądze przeznaczone są dla młodych rolników, w ramach kredytów z linii MRcsk. Na ten cel przeznaczono w sumie 30 milionów złotych.

Kto może starać się o pieniądze dla młodych rolników?

O dofinansowanie mogą starać się osoby, które:

•posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
•w dniu złożenia wniosku mają nie więcej, niż 40 lat
•należą do mikro, lub małych przedsiębiorstw
•posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe
•po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą jako kierujący gospodarstwem rolnym

Co trzeba wiedzieć o pieniądzach dla młodych rolników?

Rolnicy zainteresowani wsparciem  finansowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Zakup użytków rolnych z dopłatą jest możliwy, ale w pierwszej kolejnośći należy przedłożyć plan inwestycji. Jego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.

Rolnik zapewnia jednocześnie, że osiągnie roczną nadwyżkę bezpośrednią w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Co trzeba wiedzieć o kredycie?

Według informacji ARiMR,  wysokość kredytu nie może przekroczyć 90 % wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne. Z kolei, maksymalna wysokość dopłaty z Agencji w formie częściowej spłaty nie może wynosić więcej niż 20 tysięcy euro. Nie jest to zależne od ilości kredytów, jakie uzyskał rolnik.

Co więcej, kwota kredytu określona w umowie nie może zostać zwiększona.

Lista banków współpracujących

Rolnicy mogą starać się o udzielenie kredytu dla młodych rolników poprzez:

•Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
•SGB-Bank S.A.
•zrzeszone i współpracujące ze sobą Banki Spółdzielcze
•BNP Paribas Bank Polska S.A.
•Santander Bank Polska S.A.
•Krakowski Bank Spółdzielczy
•Bank Spółdzielczy w Brodnicy


Źródło: agrofakt.pl