Prace w nadleśnictwach Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w związku z nakazem wojewody dotyczącym budowy ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych, wraz z niezbędnymi bramami i furtkami, dobiegły końca. Ogrodzenia mają za zadanie ograniczenie przemieszczania się zwierzyny w związku z rozprzestrzenianiem się ASF (Afrykańskiego pomoru świń) z województwa mazowieckiego na województwo świętokrzyskie.

Prowadzone prace były odpowiedzią na realizację zapisów Rozporządzenia nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z 19 października 2020 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego oraz Rozporządzeń nr 5/2020 i 6/2020 Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających Rozporządzenie nr 4/2020.

Postępowanie oraz  tryb finansowania budowy ogrodzenia przez nadleśnictwa  był finansowany ze środków Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji dyrektora generalnego Lasów Państwowych został określony w ustawie z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Prace dobiegły końca w ostatnich dniach grudnia, zgodnie z zawartymi przez nadleśnictwa umowami. Z uwagi na wielkość środków finansowych konieczne było stosowanie przepisów  Prawa zamówień publicznych. Długość ogrodzenia to 24 km na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Starachowice i 10 km na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Łączny koszt inwestycji wyniósł 700 tys. zł.

Ogrodzenie – jak zapobiega rozprzestrzenianiu się ASF?

Ogrodzenie zostało wykonane w technologii podobnej do ogrodzeń obecnie stosowanych na terenie nadleśnictw do zabezpieczania upraw przed szkodami od zwierzyny, z koniecznymi modyfikacjami uzgodnionymi pisemnie z wojewodą świętokrzyskim. Zastosowane modyfikacje to m.in. zamontowanie w dolnej części ogrodzenia z siatki stalowej żerdzi zabezpieczających oraz na tym, że zamiast słupków rozstawionych co 4 m są one ustawione gęściej – co 2 m.

W ciągu ogrodzenia zbudowane zostały także bramy umożliwiające komunikację i realizację prac z zakresu gospodarki leśnej. Elementy techniczne ogrodzenia określone zostały w zapisach rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
Źródło: Lasy Państwowe