Negatywne megatrendy, wpływające na globalną branżę rolno-spożywczą, nie omijają również Polski, która została zakwalifikowana do krajów z ograniczonymi zasobami wodnymi. Na niedostatki w tym obszarze zwracają uwagę także decydenci branży agrotech, zapytani przez fundusz AgriTech Hub w Badaniu (R)ewolucja Agrobiznesu.

Czynnik ograniczający produkcję rolną

W opinii niemal jednej trzeciej respondentów raportu AgriTech Hub, największy wpływ na ich przyszły biznes mają: niejasna perspektywa finansowania polityki rolnej oraz badań (31%), a także niedostatki dostępu do wody jako czynnik ograniczający produkcję rolną (30%). Najliczniejszą grupą ankietowanych, wskazującą drugą z wymienionych odpowiedzi, były osoby, działające w obszarze wytwarzania surowców żywnościowych oraz gotowej żywności.

Realna potrzeba innowacji

Rolnictwo w Polsce zużywa ponad 70% zasobów wody pitnej. W tej sytuacji, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii ograniczających zużycie wody, takich jak innowacyjne praktyki irygacyjne oraz systemy nawadniania, staje się działaniem koniecznym. Sposobem na rozwiązanie tych problemów mogą być również bardziej odporne na suszę odmiany roślin – komentuje Maciej Pasternak, Główny Ekspert ds. B+R w funduszu AgriTech Hub.

Obiecujących projektów w obszarze rolnictwa, w tym innowacji związanych z technologią ograniczającą zużycie wody w rolnictwie, poszukuje również sam AgriTech Hub. Równie interesujące dla funduszu są segmenty Smart Fields – rolnictwo precyzyjne oraz  Healthy Foods – zdrowa żywność z wykorzystaniem technologii ICT.

(R)ewolucja Agrobiznesu – pełny raport w październiku

Pełne wyniki badań, przeprowadzonych przez fundusz AgriTech Hub we współpracy z MIT Enterprise Forum Poland, zostaną przedstawione w październiku br. i wydane w raporcie (R)ewolucja Agrobiznesu. Publikacja dostarczy informacji o realnych potrzebach w zakresie badań i rozwoju podmiotów sektora rolno-spożywczego wśród decydentów związanych z szeroko pojętą branżą agrotech.