Trwają intensywne przygotowania do uroczystości jubileuszowych z okazji 125-lecia Izb Rolniczych oraz 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uroczystości odbędą się 20 czerwca 2021 roku w Gnieźnie.

Aby uczcić te ważne dla samorządu rolniczego Jubileusze oraz podkreślić rolę i dokonania wielkopolskich rolników, na niedzielę 20 czerwca zaplanowane zostały uroczystości jubileuszowe połączone z konferencją pt. Aktywna wielkopolska wieś. Niezmiernie się cieszymy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Grzegorz Puda objął Patronatem Honorowym Jubileusz 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej – podaje wir.org.pl

Uroczystości rozpocznie Msza Święta w intencji wielkopolskich rolników, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski. Nabożeństwo odprawione zostanie w Katedrze gnieźnieńskiej z udziałem pocztów sztandarowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz organizacji rolniczych. 

W ramach obchodów Jubileuszu odbędą się uroczyste obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji oraz konferencja Aktywna wielkopolska wieś. Tematyka Konferencji odwoływać się będzie zarówno do historycznej, jaki i współczesnej roli samorządu rolniczego oraz organizacji działających na terenach wiejskich. 

W trakcie konferencji zaprezentowana zostanie publikacja pt. „Wielkopolska Izba Rolnicza jako organizacja samorządu gospodarczego. 125 lat działalności na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” autorstwa Roberta Kmieciaka

Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa pt. „Aktywna wielkopolska wieś” prezentująca przykłady projektów rozwoju lokalnego, realizowanych w różnych częściach województwa (inicjatywy organizacji pozarządowych) oraz przegląd twórczości artystycznej wielkopolskich zespołów ludowych.

O szczegółach dotyczących samej uroczystości oraz wydarzeń towarzyszących Jubileuszowi będziemy na bieżąco informować.


Źródło: wir.org.pl