Grzegorz Puda, minister rolnictwa kontynuuje rozmowy z przedstawicielami rolników. W ostatnim czasie spotkał się z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

Podczas spotkania omawiano m.in. sytuację w rolnictwie w czasie pandemii Covid 19, a co za tym idzie - konsekwencje dla sprzedających produkty do sektora HoReCa. Szef resortu zapoznał uczestniczących w poznaniu z planem działań na najbliższą przyszłość. Grzegorz Puda zwrócił uwagę na główne założenia ustawy o rodzinnych gospodarstwach, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce.

Przedstawiciele strony związkowej najbardziej zainteresowani  byli rozwiązaniami, które dotyczyć będą likwidacji konieczności zdawania gospodarstwa w razie przejścia rolnika na emeryturę.

Omówiono kierunki działań osłonowych, kwestie związane z możliwościami oddłużenia właścicieli gospodarstw, wsparcia tych rodzinnych, ubezpieczeń rolniczych oraz wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zastanowiono się również nad lokalizacją ferm przemysłowego tuczu zwierząt i wynikających z tego konsekwencji dla rolników oraz mieszkańców wsi sąsiadujących z takimi obiektami.

Podczas spotkania z ministrem NSZZ RI "Solidarność" zaproponował m.in.:
•wydłużenie okresu wstrzymania sprzedaży ziemi z 5 do 10 lat

•pozostawienie na dotychczasowym poziomie 2 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania

•możliwość odroczenia spłaty kredytów na zakup ziemi i wydłużenie okresu spłaty do 25 lat

•możliwość odkupu przez KOWR na wniosek gospodarza nieruchomości rolnej będącej przedmiotem kredytu na zakup ziemi z możliwością jej dzierżawienia przez gospodarza

•likwidację konieczności przekazywania ziemi w zamian za pełną emeryturę rolnicząŹródło: agropolska.pl