W Bralinie koło Kępna odbyło się III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia organizowanego od 2018 r. jest premier Mateusz Morawiecki. To wspaniały wyraz wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę i włożony trud. Z okazji dożynek premier skierował także list do rolników. Podziękował w nim za ciężką pracę i zapewnił o pomocy państwa.

„Mamy dziś szczególny powód, żeby podziękować wszystkim rolnikom i całej polskiej wsi. Polska wieś zawsze była bastionem polskości i prostego moralnego prawa” – mówił premier. Wskazał też, że polskie rolnictwo i polski rolnik stali zawsze na straży polskości.

„Dziękuję za Państwa trud, wysiłek, pracę i zapał, bo ich owoców doświadczamy wszyscy w Polsce” – napisał premier w liście skierowanym do rolników.

„Staramy się, aby żadna przeszkoda, którą rolnicy napotykają na swojej drodze, taka jak susza, powódź czy pandemia, nie była na tyle silna, aby Państwa praca stanęła w miejscu. Temu służą wszystkie działania pomocowe, które mają na celu nie tylko realne, materialne wsparcie, ale też przynoszą poczucie, że nie jesteście Państwo sami w potrzebie” – czytamy w liście od premiera Mateusza Morawieckiego.

To rok nietypowych doświadczeń. Nie tylko susza, ale też podtopienia. To też rok epidemii, która zakłóciła rytm całego świata. W tym roku jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę, że polskie rolnictwo to polska racja stanu – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Pomoc dla rolników

Z powodu pandemii rząd zaproponował nadzwyczajne, jednorazowe działanie w ramach PROW 2014-2020, wspierające gospodarstwa dotknięte skutkami COVID-19. Na działanie przeznaczone zostanie maksymalna kwota, na jaką pozwalają przepisy UE – 7 tys. euro na gospodarstwo. 

Wnioski

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 9 do 30 września 2020 r., a środki zostaną wypłacone rolnikom do końca 2020 r. W związku z COVID-19 rząd zapewnił bezpieczeństwo żywnościowe Polakom i zagwarantował stabilność łańcucha dostaw produktów żywnościowych.

Świadomi wyzwań i potrzeb naszych rolników, kierujemy dodatkowe wsparcie dla wsi i rolnictwa nie tylko ze Wspólnej Polityki Rolnej, ale także z innych unijnych funduszy, tak aby ich suma była równa rosnącym potrzebom – napisał w liście premier.

Morawiecki podkreślił w liście,  że dodatkowe środki, które w lipcu z sukcesem zostały wynegocjowane na szczycie Rady Europejskiej, przeznaczone zostaną m.in. na rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków rolnych, tak aby rolnicy, zwłaszcza z gospodarstw rodzinnych, mogli blisko i korzystnie sprzedawać swoje wyroby. 

Rząd zapowiedział, że zadba również o poprawę warunków życia na wsi, zwróci uwagę na wiejskie drogi lokalne, na zaopatrzenie w wodę, na małą retencję czy kanalizację wsi. Nakłady finansowe będą znacznie większe niż do tej pory. Zapewniony zostanie również sprawiedliwy podział wszystkich funduszy unijnych – ponad 750 mld zł. na najbliższe 7 lat.

Wywalczyliśmy największe środki w historii wsi – kontynuował premier. Wartość rządowego wsparcia dla rolników w celu walki z suszą w latach 2019 i 2020 wyniosła 4,5 mld zł.

Wsparcie dla młodych rolników

 Rolnik, który nie przekroczył 40. roku życia, na rozpoczęcie rolniczej działalności gospodarczej może otrzymać dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Wcześniej ta kwota wynosiła 100 tys. zł. Umowy z młodymi rolnikami zawarte są na kwotę ponad 2 mld zł.
Źródło: agronews.com.pl