Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z chargé d’affaires Ambasady Izraela w Polsce - Tal Ben-Ari Yaalon. Rozmowa okazała się świetną okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy polsko-izraelskiej w dziedzinie rolnictwa, a również do snucia dalszych planów jej rozwoju.

Zarówno strona izraelska, jak i polska,  pozytywnie oceniły dotychczasowe relacje w dziedzinie rolnictwa, a szczególnie w zakresie wymiany handlowej oraz współpracy naukowo-badawczej. 

Rozmówcy wyrazili jednak potrzebę jeszcze pełniejszego wykorzystania potencjału w tych sferach. Minister Grzegorz Puda zwrócił uwagę na to, że istotne jest podtrzymywanie dialogu w kwestiach rolnych, w tym na poziomie kierownictwa resortów rolnictwa obu krajów.

Co więcej, minister Puda otrzymał zaproszenie do złożenia wizyty w Izraelu, skierowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Izraela Alona Schustera.

Współpraca polsko - izarelska 

Istotna była kwestia kontaktów  na poziomie naukowo-eksperckim. Podkreślono chęć rozwoju współpracy w obszarze zarządzania zasobami wodnymi. Tal Ben-Ari Yaalon poinformowała o zainteresowaniu izraelskich przedsiębiorców eksportem nowych technologii do Polski. Minister Grzegorz Puda podkreślił, że dla Polski szczególnie interesująca może być współpraca w dziedzinie zaawansowanych technik irygacyjnych.

Minister Puda ma również nadzieję na szybkie wyjaśnienie ze stroną izraelską kwestii dostępu do rynku dla wybranych produktów rolno-spożywczych z Polski. Wskazał, że Polska jest zainteresowana rozwojem eksportu produktów rolno-spożywczych do Izraela, ale również importem z tego kraju towarów deficytowych na polskim rynku.

Co ciekawe, Izrael cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich producentów sektora rolno-spożywczego. Polska od wielu lat ma dodatnie saldo w wymianie handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Izraelem. Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie od stycznia do września 2020 r. wyniosła 185,3 mln EUR. W tym czasie eksportowano do Izraela przede wszystkim mięso wołowe oraz cukier.Źródło: agronews.com.pl