Nowym Dyrektorem Biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” została Małgorzata Bojańczyk. Objęła to stanowisko 1 września 2020 roku, zastępując Dariusza Rutkowskiego, który był w Stowarzyszeniu od samego początku jego powstania i z powodzeniem realizował zadania związane z wypełnieniem celów statutowych ASAP. Wszyscy członkowie oraz Zarząd składają serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi za jego zaangażowanie i wkład w rozwój Stowarzyszenia, oraz życzą kolejnych sukcesów w życiu zawodowym.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm oraz osób, które reprezentują różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie  to nie boi się podejmowania działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Małgorzata Bojańczyk ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu, kontroli oraz skutecznym wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Konkurencyjne rolnictwo potrzebuje zdrowego środowiska i zasobów naturalnych. Aby to osiągnąć, istotne pozostaje skuteczne szerzenie wiedzy o zrównoważonych praktykach rolniczych, które łączą cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne – mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Biura Stowarzyszenia „ASAP”.

Kluczowa jest tutaj intensyfikacja wspólnych działań na rzecz jeszcze bardziej zrównoważonego rolnictwa w Polsce – podkreśla Małgorzata Bojańczyk.Źródło: agronews.com.pl