Christine Lambert z FNSEA (Narodowa Federacja Gospodarstw Rolnych) wygrała wybory na prezydenta COPA i będzie obejmować to stanowisko przez najbliższe dwa lata.

Francuzka obejmuje tę funkcję w kluczowym momencie, ponieważ to najbliższe miesiące będą decydujące. To będzie czas, gdy będą zapadać najważniejsze decyzje, poczynając od przyjęcia budżetu Unii Europejskiej i założeń przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

- W imieniu polskich organizacji rolniczych gratulujemy i deklarujemy pełną współpracę w tych trudnych dla europejskiego rolnictwa czasach - powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i kończący kadencję wiceprezydent Copa.

- Zaufanie, jakim obdarzyli mnie moi europejscy koledzy jest dla mnie zaszczytem. Jestem jednak świadoma odpowiedzialności spoczywającej na tej Prezydencji. Rolnicy z całej Europy są zaniepokojeni, a wiele kwestii jest niejasnych - powiedziała Lambert.

- W najbliższej przyszłości musimy znaleźć odpowiedzi na pytania związane z WPR, strategią "Od pola do stołu", Zielonym Ładem, Brexitem czy też planem ożywienia gospodarczego. Jestem przekonana, że rolnictwo ma strategiczne znaczenie dla Europy co stało się jeszcze jaśniejsze w wyniku kryzysu COVID-19. Europa musi wrócić do swoich ambicji rolniczych - dodała.

Producentka trzody chlewnej z departamentu Maine i Loara zapowiedziała kontynuację działań poprzednika, Joachima Rukwieda, który bronił interesów europejskich rolników.

- Te trzy lata były trudne dla całej społeczności rolniczej. Całkiem niedawno kryzys COVID-19 pokazał nam, że bez europejskich rolników nie można zapewnić stabilnych i bezpiecznych dostaw żywności. Trzeba położyć na to nacisk w ramach dyskusji na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Jestem przekonany, że moja następczyni świetnie wywiąże się ze swojej roli - powiedział Rukwied.

Na wiceprezydentów Copa zostali wybrani: Tim Cullinan (Irlandia), Palle Borgström (Szwecja), Massimiliano Giansanti (Włochy), Pedro Gallardo (Hiszpania), Mladen Jakopović (Chorwacja) oraz Roomet Sormus (Estonia).Źródło: agropolska.pl