Resort rolnictwa poinformował, że stawka dopłaty do materiału siewnego zbóż i mieszanek zbożowych za 2020 wyniesie około 68 zł do hektara.

"Od 15 stycznia obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - czytamy w komunikacie resortu rolnictwa.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym za 2020 rok wynosi:

•67,98 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych
•108,77 zł - w przypadku roślin strączkowych
•339,90 zł - w przypadku ziemniaków

Dopłaty do materiału siewnego – kiedy?

Decyzje o przyznaniu rolnikowi dopłaty do materiału siewnego będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Środki finansowe będą przekazywane prosto na rachunki bankowe rolników zaraz po przyznaniu dopłaty w formie decyzji administracyjnej.

Ministerstwo zwraca również uwagę na to, że dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego udzielane są w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego. Wysokość pomocy ustalana jest na podstawie iloczynu deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W 2020 roku rolnicy złożyli 63 053 wnioski o przyznanie dopłaty. Od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca był czas na składanie wniosków.  Na realizację dopłat w 2020 roku przeznaczono 75 mln zł.
Źródło: agropolska.pl