Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do Ministerstwa Rolnictwa o to, by umożliwić rolnikom, w związku z tegoroczną suszą, wcześniejsze koszenie łąk objętych zobowiązaniami w ramach wybranych wariantów Pakietu 4. i Pakietu 5. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, zwanych dalej „pakietami przyrodniczymi”, Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Ministerstwo jednak nie zechciało przychylić się do prośby rolników.


Jak Ministerstwo uzasadnia odmowę?

Ministerstwo twierdzi, że płatności w ramach pakietów przyrodniczych wypłacane są za ochronę cennych siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, w szczególności ekstensywne gospodarowanie, stosowanie odpowiedniej liczby i terminów wykonywanych pokosów lub intensywności wypasu.

Kalkulacja stawek płatności sporządzona została dla poszczególnych wariantów pakietów przyrodniczych. Uwzględnia przede wszystkim utracony dochód z tytułu ekstensyfikacji produkcji, a niższą wartość biomasy (paszy) wynikającą z opóźnionego terminu wykonywanych pokosów oraz ograniczeniu ich liczby oraz obowiązku pozostawienia części działki rolnej nieskoszonej.

Kształt Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym wymogi poszczególnych pakietów i wariantów oraz stawki płatności, zostały określone w PROW 2014-2020, zatwierdzonym decyzją KE w grudniu 2014 r.

Jakich zmian wymagałoby wcześniejsze koszenie?

Umożliwienie koszenia łąk od dnia 1 czerwca (a nie tak jak obecnie od 15 czerwca), wymagałoby zmiany PROW 2014-2020, a w następnej kolejności nowelizacji rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Czy MRiRW wprowadzi w przyszłości jakieś zmiany?

Mając na uwadze anomalie pogodowe wpływające m.in. na zmiany przebiegu sezonu wegetacyjnego, MRiRW ma w planach na przyszłośc zastosowanie bardziej elastycznego podejścia w zakresie terminów stosowania wymogów, co umożliwiłoby dostosowanie ich do aktualnej i prognozowanej sytuacji pogodowej. Mimo to warto podkreślić, że dostosowanie terminów do warunków panujących w danym roku nie może w żadnym stopniu zagrażać realizacji założonych  wcześniej celów środowiskowych.

Źródło: agronews.com.pl