Projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu do 2026 roku sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, znalazł się w planach najbliższego posiedzenia rządu.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej premiera dowiadujemy się, że wnioskodawcą projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort uzasadniając zmianę wskazał, że 30 kwietnia 2021 r. upływa okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzony ustawą z 14 kwietnia 2016 r.

„Celem wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych z ZWRSP było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze” - czytamy.

Wnioskodawca wskazał, że wraz z wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw, dzierżawa zyskała status podstawowego sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu.

"Stała się ona podstawową formą rozdysponowania (nietrwałego), nieruchomości rolnych Zasobu, ponieważ stosunkowo niedroga, w porównaniu do kosztów nabycia nieruchomości, dzierżawa państwowych gruntów pozwala rolnikom na nieangażowanie kapitału w zakup ziemi, dając im możliwość jego przeznaczenia na dokonywanie inwestycji w prowadzone gospodarstwa. Państwo zaś może, jako przewidywalny partner, prowadzić politykę wspierania rolników, mając do dyspozycji stały przychód (...)" - czytamy.

"Zatem zasadne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r." - czytamy w uzasadnieniu, a projektodawca twierdzi, że dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dzierżawa jako podstawowa forma gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu jest korzystna dla rolników.


Źródło: agropolska.pl