Utworzenie w Bielsku-Białej filii Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi zapowiedział Grzegorz Puda, minister rolnictwa. - Chcemy promować kulturę polskiej wsi i pokazywać piękno regionu - powiedział.

- Wielu bielszczan, ale także mieszkańców Żywiecczyzny, czy powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego, zwracało uwagę, że Instytut mógłby mieć tutaj lokalizację. (...) Mamy nadzieję, że stanie się to już w ciągu kilku tygodni – stwierdził  polityk.

Szef resortu zwrócił uwagę na to, że NIKiDW szerzy postawy patriotyczne i propaństwowe na terenach oddalonych od dużych miast.

- Do głównych jego zadań należy badanie, popularyzowanie, dokumentowanie kultury ludności z obszarów wiejskich, współpraca z muzeami i jednostkami samorządowymi, szkołami wyższymi, itd. Chcemy pokazywać kulturę, tradycję i wartości chrześcijańskie wsi. (...) Filia, która powstanie w Bielsku-Białej będzie propagatorem kultury m.in. górali beskidzkich" – powiedział Grzegorz Puda.

Szef resortu zapowiedział, że podjął już działania zmierzające do utworzenia filii w okolicy Bielska-Białej.

- Najlepiej byłoby, aby lokalizacja znalazła się w którymś z miejsc, zajmowanym przez instytucje ministerstwa rolnictwa. Chcemy bowiem, by nie generowane były dodatkowe koszty. Są różne możliwości - siedziba ODR, KRUS, mamy szkołę ogrodniczą - zapowiedział Puda, zwracając uwagę na to, że  najbliższa filia Instytutu zlokalizowana jest w Częstochowie.

„Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy byłej premier Beaty Szydło i Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ówczesnego ministra rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 r. Zajmuje się nie tylko badaniami historycznymi, ale także rozpoznawaniem, ewidencjonowaniem, digitalizacją oraz upowszechnianiem współczesnego dorobku kultury mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno w kraju, jak i zagranicą” – czytamy na agropolska.pl

Źródło: agropolska.pl