Ministerstwo rolnictwa ogłosiło nabór na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025. Zainteresowani powinni złożyć wnioski  do 1 lutego.

Aby pozostać w zgodzie z prawem, ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, zobowiązane są do zgłoszenia szefowi resortu kandydatów na członków komisji, nie później niż 4 miesiące przed upływem kadencji. Aktualna kadencja kończy się 31 maja - z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 roku.

Członkowie funduszy promocji – jak się zgłosić?

Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia - w formie papierowej na adres ministerstwa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministerstwa rolnictwa.

Fundusze promocji – co to takiego?

Fundusze promocji zostały utworzone na mocy ustawy z maja 2009 roku.  Aktualnie funkcjonuje ich aż 10 (Fundusz Promocji: Mleka; Mięsa Wieprzowego; Mięsa Wołowego; Mięsa Końskiego; Mięsa Owczego; Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; Owoców i Warzyw; Mięsa Drobiowego; Ryb). Z kolei ostatni, czyli Fundusz Promocji Roślin Oleistych, działa od 1 sierpnia 2019 roku.

Celem utworzonych funduszy promocji jest wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia i promowanie na szeroką skalę produktów rolno-spożywczych.

Każdym funduszem kieruje komisja zarządzająca, składająca się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.

Komisja zarządzająca – zadania i cele

Członkowie komisji zarządzających reprezentują interesy branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra rolnictwa i innych organów administracji publicznej oraz ustalają zasady gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań.

Ich kolejnym zadaniem jest opracowywanie funduszu oraz strategii promocyjnej. To komisje podejmują decyzje o promowaniu danych branż na targach, w kampanii, czy też inne formy promocji.


Źródło: agropolska.pl