- Chcemy, aby głos kobiet z różnych stron Polski znalazł odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach – powiedziała  Anna Gembicka. Wiceminister rolnictwa poinformowała o powołaniu Rady Kobiet w Rolnictwie.

Rada Kobiet stanowi organ doradczy Grzegorza Pudy.

- W jej skład wejdą przedstawicielki ministerstwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostek doradztwa rolniczego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, a także przedstawicielki ogólnopolskich i zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych, samorządu rolniczego, kół gospodyń wiejskich i jednostek samorządu terytorialnego - wyjaśniła Gembicka.

Rada Kobiet – zadania

Do zadań Rady należeć będzie m.in.:

  • Inicjowanie akcji społecznych
  • Analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie ich problemów
  • Rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli pań
  • Organizacja szkoleń debat, itd.
  • Aktywizacja oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby kobiet niepełnosprawnych
  • Wspieranie programów i kampanii społecznych
  • Działania służące promowaniu dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, m.in. w produkcji ekologicznej żywności, a także dziedzictwa i kultury wsi

- Nie ze względu na parytety, ale z uwagi na wysokie kompetencje ARiMR, KRUS i KOWR kierują właśnie panie - podkreśliła sekretarz stanu. Po świętach planowane jest pierwsze posiedzenie Rady Kobiet w Rolnictwie. Będzie ono jednak uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Źródło: agropolska.pl