O 14 tysięcy więcej miało być polowań indywidualnych w pandemicznych miesiącach ubiegłego roku w porównaniu do okresu poprzedniego - poinformował Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wsparcia kół łowieckich w wypłacie odszkodowań dla rolników za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta, Edward Siarka podkreślił, że resort na bieżąco analizuje aktualną trudną sytuację, w jakiej znalazły się zarówno koła łowieckie, jak też rolnicy w związku z wprowadzonymi w Polsce ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Zwrócił uwagę na to, jak zapewnienie płynności finansowej kół łowieckich jest niezwykle ważne, ponieważ to dzierżawcy obwodów łowieckich ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody w uprawach spowodowane przez zwierzęta łowne i wypłacają rolnikom należne rekompensaty.

"Należy jednak zauważyć, iż na podstawie ustawy Prawo łowieckie, minister właściwy do spraw środowiska jest organem sprawującym nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim i nie posiada kompetencji pozwalających na udzielanie kołom łowieckim czy PZŁ pomocy finansowej. Wypracowanie mechanizmów ochrony kół przed skutkami epidemii Covid-19 jest zadaniem przede wszystkim Zarządu Głównego PZŁ. Z posiadanych przez ministra klimatu i środowiska informacji wynika, iż Zarząd Główny pracuje nad właściwymi w tym zakresie rozwiązaniami" - czytamy w odpowiedzi wiceministra Edwarda Siarki.

Na prośbę zawartą w interpelacji odniósł się również do tego, że obowiązujące ograniczenia związane ze stanem epidemii uniemożliwiają w tej chwili organizowanie polowań w tej formie.

"Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, iż w tym trudnym czasie myśliwi, mając świadomość konieczności realizowania powierzonych im zadań, w szczególności w zakresie pozyskania dzików w ramach walki z ASF, zintensyfikowali polowania indywidualne. Do końca grudnia 2020 r. odbyło się o ponad 14 tys. polowań indywidualnych więcej niż w całym łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 r. (1 kwietnia 2019 - 31 marca 2020)" - powiedział Edward Siarka.
Źródło: agropolska.pl